Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz

MİSYON

Etkinliğimiz, hızımız, verimli ve çevik kurumsal teşkilatımızla, müşterilerimize, hissedarlarımıza, çalışanlarımıza, topluma ve çevreye kattığımız değerleri sürekli ve belirgin bir biçimde arttırmaktır.

VİZYON

Hedeflerine doğruluk ve dürüstlükle ilerleyen, bilimsel ve yaratıcı düşünceyi teşvik eden, değerlerine inançla bağlı, teknolojisi ile baş döndürücü, kurumsal yapısı ile pazarda güvenilir, müşteri mutluluğunu ilke edinmiş, bulunduğu coğrafyada rakiplerinin daima ilerisinde, çalışanları ile beraber etkin takım ruhuna ve emeğin kutsallığına inanan bir kurum oluşturarak, mobilya üretimi konusunda on yıl içinde, sektöründe, dünyada tanınan, ilk yüz marka arasına girebilmektir.

DEĞERLER

Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini, beklediklerinden daha kaliteli ürün ve hizmet ile karşılamak temel hedefimizdir. Kanunlara ve yasal düzenlemelere, iş ve işçi güvenliği kurallarına titizlikle uyarız ve bundan taviz vermeyiz. Bilime, teknolojiye ve sürekli değişime inanırız. Topluma, doğal çevreye ve insanlığa yararlı olmak için üstün çaba gösteririz. En büyük önemi insan beynine veririz ve sürekli insana yatırım yaparız. Etkin ekip çalışmasına inanırız. Her düzeyde ve her boyutta açık iletişime inanırız. Çalışmalarımızı yaratıcı ve üretken kılan "istek" enerjisine inanırız ve bunu sağlarız. Şirketimizde çalışan herkesin "kendi işinin lideri" olduğuna inanırız. Şirketimizin ortaya koyduğu mükemmel örneğin ülke ekonomisi genelinde örnek alınacağına ve büyük katkısı olacağına inanırız.