MİSYON

Etkinliğimiz, hızımız, verimli ve çevik kurumsal teşkilatımızla, müşterilerimize,
hissedarlarımıza, çalışanlarımıza, topluma ve çevreye kattığımız değerleri sürekli ve belirgin bir biçimde arttırmaktır.

VİZYON

Hedeflerine doğruluk ve dürüstlükle ilerleyen, bilimsel ve yaratıcı düşünceyi teşvik eden, değerlerine inançla bağlı, teknolojisi ile baş döndürücü, kurumsal yapısı ile pazarda güvenilir, müşteri mutluluğunu ilke edinmiş, bulunduğu coğrafyada rakiplerinin daima ilerisinde, çalışanları ile beraber etkin takım ruhuna ve emeğin kutsallığına inanan bir kurum oluşturarak, mobilya üretimi konusunda on yıl içinde, sektöründe, dünyada tanınan, ilk yüz marka arasına girebilmektir.

DEĞERLER

Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini, beklediklerinden daha kaliteli ürün ve hizmet ile karşılamak temel hedefimizdir.
Kanunlara ve yasal düzenlemelere, iş ve işçi güvenliği kurallarına titizlikle uyarız ve bundan taviz vermeyiz.

Bilime, teknolojiye ve sürekli değişime inanırız. Topluma, doğal çevreye ve insanlığa yararlı olmak için üstün çaba gösteririz. En büyük önemi insan beynine veririz ve sürekli insana yatırım yaparız. Etkin ekip çalışmasına inanırız. Her düzeyde ve her boyutta açık iletişime inanırız. Çalışmalarımızı yaratıcı ve üretken kılan “istek” enerjisine inanırız ve bunu sağlarız.
Şirketimizde çalışan herkesin “kendi işinin lideri” olduğuna inanırız.

Şirketimizin ortaya koyduğu mükemmel örneğin ülke ekonomisi genelinde örnek alınacağınave büyük katkısı olacağına inanırız.

KALİTE POLİTİKASI

İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı,
Müşterilerimiz ile olan ilişkilerimizde yasal şartları göz önünde bulundurarak verilen sözlere sadık kalmayı önceden tedbir alarak sıfır yaralanma ve sıfır sağlık bozukluğu sağlamayı, tüm çalışanlarda 9001: 2015 kalite bilincini tesis etmeyi
– İletişime açık, katılımcılığı teşvik eden şeffaf yönetim anlayışıyla,
– Takım ruhuna sahip, işini seven ve sahiplenen, kendini geliştiren çalışanlarıyla,
– Etkinliği sürekli iyileştirilen yönetim sistemleriyle,
Tüketicilere ürünleri zamanında en uygun maliyetlerde sunarak memnuniyetlerini sağlamayı ve ülkemizin marka değeri olmayı taahhüt ederiz.